مصرف کاغذ کمتر== بهره مندی از درختان بیشتر

صفحه اصلی| درباره پرسیک | تماس با ما | چگونه از پرسیک استفاده کنم؟| سفارش پیمایش|

سفارش پیمایش


هزینه اجرای پرسشنامه، به همراه ورود داده ها و تحلیل آنها برابر با هزینه تکثیر پرسشنامه است.

بر این اساس، هزینه اجرای هر پرسش/ زیرپرسش فقط برابر با 100 ریال می باشد.
استفاده از تمامی قابلیت های پرسیک رایگان است و شما خودتان می توانی